Registrering af landmænd der anvender tilsætningsstoffer:

Efter 1. jan. 2006 skal pelsdyravlere ikke registreres

Tilsætning af vitaminer og lign. tilsætningsstoffer til færdigfremstillet minkfoder er omfattet af følgende regler og har siden d. 31. marts 1998 krævet, at man er registreret i Plantedirektoratet. 

Vejledning i ansøgning om registrering

OBS: Registrering er ikke uforpligtende ( læs nedenstående retningslinier) og koster yderligere en årlig betaling for registreringen. Det bør derfor overvejes om krav og pris står i forhold til behov.

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen

Hjemmeblanding:

Fremstilling af foderblandinger på bedrifter ved anvendelse af tilsætningsstoffer og forblandinger af tilsætningsstoffer, er omfattet af reglerne i registreringsbekendtgørelsen, §1 stk.1 nr. 4, om blandesikkerhed og kontrol, som svarer til reglerne for foderstofvirksomheder.

Anvendelse af mineralsk foder (som typisk udgør 3-4% af det færdige tørfoder), kræver ikke registrering.

Anvendelse af rent fiskemel til fremstilling af foderblandinger på bedrifter kræver godkendelse hos Plantedirektoratet.

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 171 af 19. marts 1998 om registrering af foderstofvirksomheder:

§1. Følgende kategorier af virksomheder skal registreres eller godkendes af Plantedirektoratet:Definitioner: (Uddrag af Bekendtgørelse nr. 998 af 12/10/2004 om foderstoffer):

Foder (eller foderstoffer): Alle stoffer eller produkter, herunder fodertilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr

Fodermidler: Forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde fodertilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret stand eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger

Fodertilsætningsstoffer, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer:
Stoffer, mikroorganismer og præparater, der ikke er fodermidler og forblandinger, og som med forsæt er tilsat foderstoffer eller vand for specielt at opfylde en eller flere af de funktioner, der er nævnt i forordningens artikel 5, stk. 3.


Af forordningens artikel 5, stk. 3, fremgår, at et fodertilsætningsstof skal

a) påvirke foderstoffers egenskaber positivt

b) påvirke animalske produkters egenskaber positivt

c) påvirke farven hos akvariefisk og stuefugle positivt

d) opfylde dyrs ernæringsbehov

e) påvirke den animalske produktions miljøvirkninger positivt

f) påvirke animalsk produktion, ydelse og velfærd positivt, især ved at påvirke tarmfloraen eller fordøjeligheden af foderstoffer, eller

g) have coccidiostastisk eller histomonostastisk virkning